KAVAKFI
KAVAKFI

KILINÇARSLAN VAKFI

Kültür, sanat ve eğitimin insan yaşamındaki önemine inanan Kılınçarslan Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı (KAV), evrensel bir dil olan sanata katkıda bulunmak; bunu da eğitime destek için bir araç olarak kullanmak üzere 2011 yılında kurulmuştur. KAV, yaşamdan ne kadar pay alacağımızın, gayretimize, kararlılığımıza ve çalışmalarımıza bağlı olduğunu, bu sırada atacağımız adımların bizleri yarınlara taşıyacağını ve bu süreçte en önemli insanî çabanın, eylemlerimizdeki erdemlilik olduğunu savunmaktadır. Kılınçarslan Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı kültür ve sanata yaptığı katkılardan elde edilen gelirlerle öğrenim hayatında başarılı, maddi olanaklardan yoksun öğrencilere burs vererek destek olmaktadır. Vakfımız, toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak üzere özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insan hayatında fark yaratma misyonunu üstlenmiştir. KAV, siyaset üstü olup bursiyerlerin ulusal değerlerine sahip çıkan, özgüven sahibi, farklı düşünce ve inançlara saygılı, dürüst ve şeffaf, yaratıcı, cinsiyet, din, dil, ırk ayrımı gözetmeyen, özeleştiri yapabilen, sosyal sorumluluk bilincinde olan vatandaşlar olarak yetiştirilmelerine katkıda bulunmayı görev bilmektedir. 

Ulu önder Atatürk, 1 Mart 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış konuşmasında, eğitimin uygulamalı olmasını önerir ve “Uygulamaya dayanan ve yaygın bir eğitim için yurdun önemli merkezlerinde çağdaş kitaplıklar, çeşitli bitki ve hayvanları içine alan bahçeler, konservatuvarlar, atölyeler, müzeler ve güzel sanatlar sergileri kurmak gerekmektedir.” der. 

Bu bilinçle, Kılınçarslan Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde kurulan galerilerde, sanatın evrensel dilinden yararlanmak ve gerçekleştirilen etkinliklerle akıllarda iz bırakmak anlayışıyla hareket edilmektedir. Başlıca amaçları, sanata olan ilgiyi artırmak, genç sanatçılara destek olmak, sanat ve sanatseverlerin buluşmasını sağlamak ve sanatsal kavramların daha çok tartışılmasına zemin hazırlamak olan KAV Sanat Galerisi ve KAV Genç Sanat’ın tüm geliri kamu yararına çalışan Kılınçarslan Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’na aktarılarak öğrencilere karşılıksız burs olarak bağışlanmaktadır. 

Vakıf bünyesindeki KAV Sanat Galerisi ve KAV Genç Sanat, iki ayrı mekânda, sergileme, sempozyum, konferans ve benzeri çalışmalarının yapılmasına yönelik, toplam 350 m2 bir alanda çalışmalarını yürütmektedir. Her biri, yılda en az 9 sergiye ev sahipliği yapan KAV Sanat Galerisi ve KAV Genç Sanat, sanat, sanatçı ve sanatseveri buluşturmanın yanısıra özgün sanat eserlerinin yaratım süreci sonunda, sergilenmesini ve geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı, aynı zamanda sanatçılarının uluslararası platformda bilinirliğini artırmayı amaçlamaktadır.

 

 

 

 Kılınçarslan Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı İlkbahar Mahallesi Konrad Adenauer Caddesi No: 61 06550 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE T: +90 312 491 22 32 F: +90 312 491 22 21 / info@kavakfi.org.tr

İş bu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, basılıp çoğaltılamaz. © 2012